«

»

Dec 10

Cat vor plati asiguratorii daca intarzie cu plata?

Asiguratorii care nu își îndeplinesc obligaţiile ce decurg din polițele RCA sau şi le îndeplinesc defectuos, vor plăti, pentru fiecare zi de întârziere, penalizări de 0,2% din valoarea despăgubirii cuvenite, se arată într-un comunicat al Comisiei de Spraveghere a Asigurărilor (CSA)

Prevederea reprezintă una dintre principalele modificări aduse legislației secundare cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în ședința de marți, 29 noiembrie 2011. Totodată, pentru poliţele emise începând cu data de 1 ianuarie 2012, sistemul bonus-malus se va aplica și asiguraților persoane juridice.

“Decizia Consiliului CSA de modificare a reglementărilor cu privire la RCA a fost motivată de volumul de sesizări şi reclamaţii legate de plata despăgubirilor pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto. Aceste schimbări, corelate cu o monitorizare riguroasă a evoluțiilor și tendințelor înregistrate pe segmentul RCA, vizează obținerea unui nivel optim de protecție a asiguraților și păgubiților, prin îmbunătățirea calității serviciilor oferite de asigurători”, a declarat președintele CSA, Constantin Buzoianu.

Potrivit legislaţiei, despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

Asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii dacă, în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii daunei, nu a notificat păgubitului respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;

Termenul în care asiguratorul are obligaţia de a comunica asiguratului/păgubitului intenţia de a desfășura investigații a fost redus de la 10 zile la 5 zile lucrătoare.

În cazul daunelor pentru care valoarea reparațiilor este posibil să depășească valoarea vehiculului avariat, asiguratorul are obligația de a comunica păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, valoarea maximă a despăgubirii ce poate fi acordată.

În 2012 limitele de despăgubire impuse Uniunea Europeană sunt:

-pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;

-pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>