«

»

Jan 09

Reforma sanatatii 2012

Din 2012, sanatatea se va schimba,asigurările obligatorii şi voluntare de sanatate se vor incheia la privat.

Principiile după care vor funcţiona asigurările sociale de sănătate

 • Alegerea liberă de către asiguraţi a asiguratorului şi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale, numiţi în continuare FURNIZORI, în condiţiile prezentei legi, ale legislaţiei secundare aferente şi ale contractelor dintre asiguraţi şi asigurator;
 • Libera concurenţă între asiguratori şi între furnizorii care încheie contracte cu aceştia;

Pachetul de servicii de bază cuprinde:

- serviciile medicale,

-serviciile de îngrijire a sănătăţii,

-medicamentele,

-materialele sanitare,

-dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii şi care se suportă din fond în condiţiile stabilite prin legislaţia specifică contractului-cadru.

Asigurarea de sănătate este asigurarea încheiată între un asigurator de sănătate şi contractantul asigurării în beneficiul persoanei care face obiectul asigurării obligatorii şi care respectă prevederile prezentei legi sau a regulamentelor aferente şi în cadrul căreia serviciile asigurate respectă condiţiile stipulate în prezenta lege sau în virtutea prezentei legi.

Cum este organizat sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Sistemul de asigurări sociale de sănătate este constituit din Casa Naţională a Asigurărilor Sociale de Sănătate (CNAS), asiguratorii de sănătate în contract cu CNAS, furnizori şi asiguraţi, conform legii.

Atribuţiile asiguratorilor

 • Să încheie în mod nediscriminatoriu un contract de asigurări sociale de sănătate cu asiguraţi din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Modul in care se constituie fondul public de asigurări de sănătate

 • Fondul public de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, este un fond unic special care se constituie şi se utilizează potrivit prezentei legi şi este administrat şi gestionat de CNAS;
 • Cotele de contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate se stabilesc după cum urmează: 5,2% pentru cota datorată de angajator şi 5,5% pentru angajaţi, precum şi pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse;

Cum se utilizează fondul public de asigurări de sănătate

 • Fondul public de asigurări sociale de sănătate se repartizează de CNAS asiguratorilor de sănătate pe baza unei metodologii şi a criteriilor aprobate prin hotărâre a guvernului.
 • Formula de repartizare a fondurilor va fi stabilită prin contractul-cadru şi trebuie să ţină cont minimal de date legate de vârsta şi sexul asiguraţilor, mediul de rezidenţă, sursa veniturilor, profilul de morbiditate;
 • O cotă de 93% se distribuie direct asiguratorilor de sănătate, conform contractelor încheiate cu CNAS pentru plata serviciilor medicale, inclusiv a celor acordate în baza documentelor internaţionale cu parteneri în domeniul sănătăţii la care România este parte în condiţiile stabilite prin contractul-cadru de către asiguratorii de sănătate;
 • O cotă de 1% se distribuie pentru cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale Casei Naţionale a Asigurărilor Sociale de Sănătate;
 • O cotă de 6% rămâne în contul CNAS.

CNAS NU poate utiliza şi aloca direct fondurile pentru:

 • Investiţii pentru construirea şi consolidarea de unităţi medicale;
 • Achiziţionarea aparaturii medicale;
 • Măsuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele decât cele prevăzute de prezenta lege. Categoriile asigurate fără plata contribuţiei
 • Toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;
 • Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie al copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; în situaţia în care venitul persoanei asigurate, calculat pe membru co-asigurat depăşeşte venitul mediu anual, aceasta plăteşte pentru persoanele co-asigurate o primă de asigurare stabilită la nivelul primei minime de asigurare.

Drepturile asiguraţilor

 • Să beneficieze de un pachet de servicii de bază în condiţiile prezentei legi, stabilit prin contractul-cadru;
 • Să beneficieze de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
 • Să aleagă asiguratorul de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale dintre cei cu care asiguratorul de sănătate a încheiat contracte de furnizare de servicii, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
 • Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale cuprinse în pachetul de bază, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru, în mod nediscriminatoriu.

Pachetul de servicii medicale de bază acordate cuprinde

a) servicii medicale profilactice

b) servicii medicale de consultaţie şi diagnostic

c) servicii medicale curative şi servicii de recuperare

d) servicii paleative

e) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice
Asiguratorul de sănătate controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respectă clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obligaţia să permită accesul la evidenţele referitoare la serviciile medicale prestate în derularea contractului.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Titlu – Asigurările sociale de sănătate se implementează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Personalul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate poate fi preluat de CNAS şi respectiv asiguratorii de sănătate.

Patrimoniul caselor judeţene de asigurări de sănătate va fi preluat de CNAS în condiţiile stabilite prin statutul propriu aprobat prin HG.

Casele de asigurări sociale de sănătate din subordinea CNAS se pot reorganiza ca asiguratori de sănătate în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului titlu.

Va vom tine la curent cu ultimele noutati privind reforma sanatatii si asigurarile de sanatate private obligatorii!

3 comments

 1. Rca 2012

  Anul 2012 vine cu noutati in cadrul tuturor tipurilor de asigurari: sanatate, auto, de locuinte, etc

 2. Reforma Sanatatii

  Felicitari pentru articol. Printre singurele din Romania atat de clare.
  Recomand si celor din mass-media citirea lui.

 3. asigurare rca

  Mda se pare ca aceste informatii sunt foarte explicite si ne face sa intelegem si noi ce inseamna reforma sanatatii …. frumos explicat .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>