«

»

Aug 17

CSA a modificat normele privind autorizarea şi funcţionarea asiguratorilor

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a aprobat proiectul de norme privind autorizarea şi funcţionarea asiguratorilor, anticipând astfel trecerea la cerinţele legislaţiei europene.

Acest act normativ comaseaza şi modifică două dintre normele în vigoare, anume cele legate de autorizarea asiguratorilor şi de dobândirea calităţii sau renuntarea la calitatea de acţionari semnificativi la asiguratori/reasiguratori, persoane juridice române.

“Noul act normativ anticipează trecerea la cerinţele legislaţiei europene referitoare la autorizarea şi funcţionarea asiguratorilor, sub noul regim de solvabilitate. Acesta este un prim pas pentru adaptarea la legislaţia europeană în domeniu, respectiv Directiva 2009/138/CE”, a declarat preşedintele CSA, Constantin Buzoianu.

Potrivit acestuia, prin noua normă, Consiliul CSA a urmărit creşterea responsabilităţii conducerii administrative şi executive a asiguratorilor, cu accent pe laturile calitative privind cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un asigurator, încă de la înfiinţare, cât şi pe parcursul funcţionării acestuia.

“Fără a se renunţa la exigenţele privind furnizarea de informaţii şi documente, s-a avut în vedere şi reducerea birocraţiei specifice procesului de autorizare a asiguratorilor”, a mai spus Buzoianu.

Astfel, procedura de autorizare a fost simplificată în mod semnificativ, întrucât toate documentele pentru aprobare sunt precizate în anexe, la norme, iar declaraţiile pentru acţionari şi persoane semnificative au fost comprimate într-o singură declaraţie pe proprie răspundere.

Totodata, noul act normativ prevede şi introducerea pregătirii profesionale obligatorii pentru anumite categorii de personal ale unui asigurator, care urmează a se realiza printr-un proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial ‘Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU).

Noile reglementari vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>